SPOT točka

SPOT TOČKA

Portal e-VEM je postal del sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka.

SPOT točke (vse na enem mestu) so mesta, prek katerih stranke osebno vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev in vpis sprememb) gospodarskih družb (d.o.o.) ter vloge za registracijo, spremembe in izbris samostojnih podjetnikov in njihovih delov.

Vloge lahko stranke (v primeru, da imajo ustrezni digitalni certifikat) oddajo tudi od doma preko spletne povezave.

OOZ Jesenice je ena od SPOT točk, kjer lahko bodoči ali obstoječi podjetnik (samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo) hitro in brezplačno uredi zagon podjetja z uradno registracijo ter opravi številne druge postopke, ki bi mu sicer vzeli določen čas pri različnih organih.

KAJ LAHKO OPRAVITE PREKO SPOT TOČKE?

Opravila, ki jih lahko za vas opravimo preko eSPOT sistema so:

 • Registracija

  • vpis v poslovni register
  • spremembe naziva firme, naslova in dejavnosti
  • vpis zastopnikov (proskurist, zastopnik za primer smrti)
  •  vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice
  •  sprememba dejavnosti (vpis dodatnih dejavnosti, izbris dejavnosti)

  Prijava davčnih podatkov

  • vpis podatkov v davčni register
  • zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

  Obvezno socialno zavarovanje

  • prijava prostega delovnega mesta (PDM)
  • prijava samostojnega podjetnika v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
  • prijava zaposlenih v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
  • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju pri samostojnem podjetniku in njegovih zaposlenih (M-3)
  • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja samostojnega podjetnika in zaposlenih (M-2)
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M-12)
  • izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila)

  Pooblaščanje

  • pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

   

  Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:

  • osebni dokument
  • davčna številka
  • določene priloge (za nekatere postopke, npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja),
  • poznavanje podatkov za sporočanje pristojnim organom (npr. podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodenju, …)

   

  KORISTNE POVEZAVE:

 • Registracija

  • registracija enostavne eno ali več-osebne družbe (d.o.o.) in vpis v sodni/poslovni register z dodelitvijo matične in davčne številke
  • spremembe naziva firme, naslova, zastopnika in dejavnosti
  •  vpis, sprememba ali izbris poslovne enote ali podružnice
  •  sprememba dejavnosti (vpis dodatnih dejavnosti, izbris dejavnosti)

  Prijava davčnih podatkov

  • vpis podatkov v davčni register
  • zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

  Obvezno socialno zavarovanje

  • prijava prostega delovnega mesta (PDM)
  • prijava družbenika v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
  • prijava zaposlenih v obvezno socialno zavarovanje (M-1)
  • prijava kasnejših sprememb podatkov v obveznem socialnem zavarovanju (M-3)
  • odjava iz obveznega socialnega zavarovanja (M-2)
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
  • izdaja obrtnih dovoljenj (glej Javna pooblastila)

  Pooblaščanje

  • pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM

   

  Dokumenti, ki jih prinesete s seboj na vstopno točko:

  • osebni dokument
  • davčna številka
  • določene priloge (za nekatere postopke, npr. pogodba o zaposlitvi ob prijavi delavca v socialna zavarovanja),
  • poznavanje podatkov za sporočanje pristojnim organom (npr. podatki o načrtovanih prihodkih in odhodkih, o načinu ugotavljanja davčne osnove, način vodenja poslovnih knjig, podatki o računovodenju, …)

   

  KORISTNE POVEZAVE:

Za vse registracijske postopke in postopke sprememb ter izbrisov preko SPOT točke se je potrebno predhodno najaviti!

TEL: 04 583 34 50, 04 583 34 54 ALI E-MAIL: andreja.strekelj@ozs.si.