Svetovanje

  • svetovanje pri ustanovitvi samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo
  • svetovanje pri spremembah in zapiranju podjetij
  • registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo  v sistemu e-VEM (Vse na Enem Mestu)
  • izvajanje ostalih postopkov preko portala e-Vem (prijava davčnih podatkov, registracija identifikacijske številke za namen DDV, prijava, spremembe in odjave zaposlenih iz obveznih socialnih zavarovanj, doregistracija dejavnosti, izbris s.p.-ja, pooblastila,…)
  • izdaja obrtnega dovoljenja
  • pomoč pri pridobivanju licence za opravljanje prevozov
  • pomoč pri izpolnjevanju vloge za izdajo EU potrdila za opravljanje čezmejnih storitev
  • pomoč pri izpolnjevanju najrazličnejših vlog

Svetovalne storitve, ki jih ponujamo so za člane OOZ Jesenice brezplačne, nekateri svetovalni produkti pa so zaradi velikega obsega dela in poglobljenosti delno plačljivi skladno z veljavnim Cenikom.

Za nečlane so vse svetovalne storitve plačljive v skladu z veljavnim Cenikom.

Naši člani so upravičeni tudi do svetovanja specialističnih svetovalcev v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Več na tej povezavi .