Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje

Posebno skrb namenjamo izobraževanju svojih članov
in pri njih zaposlenih delavcev.

V ta namen organiziramo vrsto izobraževanj, strokovnih seminarjev, predavanj, usposabljanj, delavnic, tečajev iz različnih področij, in sicer:

  • splošni seminarji in delavnice s področja: davkov in računovodstva, vodenja podjetja, delovne zakonodaje, trženja in prodaje, zakonodajnih novostih…
  • specializirani seminarji, namenjeni posameznim sekcijam (npr. za pridobitev kode 95,…)
  • tečaji tujih jezikov
  • usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu

Izobraževanja, seminarji in delavnice so namenjeni tudi nečlanom,
vendar so za njih ti dogodki plačljivi v celoti.

Aktualna izobraževanja na OOZ Jesenice si lahko ogledate v rubriki Aktualno.

Dodatne informacije o izobraževanjih:

Izobraževanje in usposabljanje

Vabimo vas tudi na različne dogodke (seminarje, delavnice, predavanja, usposabljanja, …) , ki jih za vas pripravlja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije