Predstavitev

Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice

Začetki sedanje organiziranosti obrtnikov v UE Jesenice, segajo v leto 1954.

18. aprila 1954 so takratni jeseniški obrtniki zaradi težnje po medsebojnem povezovanju ustanovili Obrtniško kulturno društvo, katerega naloga je bilo prirejanje razstav, strokovnih in kulturnih predavanj za vzgojo kadra in samostojnih kulturnih prireditev.

Po podatkih je bilo tega leta na Jesenicah okoli 500 obrtnikov (obrtniškega osebja), kamor so spadali mojstri, pomočniki in vajenci. V društvo se je vključilo okoli 200 obrtnih mojstrov, pomočnikov in vajencev. V okviru društva so leta 1955 obrtniki ustanovili mladinski tamburaški orkester in gledališko družino pripravljali so razstave in bili uspešni, kljub temu, da razmere niso bile naklonjene obrtništvu. 

Tako je bilo 14. aprila 1969 na Jesenicah ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov. Program združenja je obsegal predvsem skrb za razvoj obrti, vzpostavitev ustreznih odnosov z oblastjo, rešitev problema pokojninskega in socialnega zavarovanja obrtnikov, skrb za poslovne in delovne prostore, spremljanje in reševanje davčne politike, organiziranje kreditiranja za razvoj obrti, vzpostavitev odnosov obrti napram nabavnim zadrugam, ustavitev šušmarstva in pomoč ostalim krajem pri združenju.

Po zaslugi najbolj pogumnih in vztrajnih obrtnikov je takrat dozorelo spoznanje, da bodo združeni močnejši, da se bodo lažje borili za svoj položaj, ki je bil poln problemov in nerazrešenih vprašanj.

Leta 1994 so jeseniški obrtniki praznovali poseben jubilej – 40 let obrtništva v jeseniški občini. Vse generacije obrtnikov so se v štirih desetletjih organiziranosti (preko društva in kasneje združenja) po najboljših močeh trudile za povezanost obrtnikov in za uveljavljanje obrtniških interesov v družbi, vztrajno so se zavzemali za medsebojno solidarnost in humano pomoč stanovskim kolegom (vir: Gorenjski glas, 7.6.1994).

Zgodovina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in njenih območnih enot izhaja iz:

  1. Zveze združenj samostojnih obrtnikov Slovenije (1969 – 1979) -> Združenje samostojnih obrtnikov na Jesenicah,
  2. Zveze obrtnih združenj Slovenije (1979 – 1991) -> Obrtno združenje Jesenice,
  3. Obrtne zbornice Slovenije (1991 – 2007) – območne obrtno-podjetniške zbornice (62) postanejo samostojne pravne enote -> Območna obrtna zbornica Jesenice,
  4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (od 1.1.2008 dalje) -> Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice pokriva območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Pridružite se nam!

Postanite del obrtno-podjetniškega sistema
s podpisom Izjave o prostovoljnem članstvu!

Zgodovina OOZ Jesenice

V prihodnjem letu (2019) bo jeseniška območna obrtno-podjetniška zbornica obeležila 50. jubilej od ustanovitve Združenja samostojnih obrtnikov na Jesenicah (1969), čeprav se obrt in obrtništvo na Jesenicah organizirano (preko društva in združenja) razvijata že vse od leta 1954 dalje. Ta dogodek bo zbornica tudi primerno obeležila s slavnostno prireditvijo.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice danes predstavlja eno izmed 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic (OOZ), ki delujejo v okviru obrtno-podjetniškega sistema in se povezuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS). V OOZ Jesenice se združujejo pravne in fizične osebe, ki na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica opravljajo pridobitno dejavnost kot obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt ter druge fizične in pravne osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev in nalog zbornice.

Bistvo zbornične organiziranosti je povezovanje in združevanje, kajti v tem je »moč« in to je tudi vodilo našega delovanja. 

ooz-jesenice-pisarna-1