Vodstvo in organi zbornice

v mandatnem obdobju 2022 – 2026

PREDSEDNICA

ZUPAN HENRIKA

SKUPŠČINA

V skupščino OOZ Jesenice so bili za mandatno obdobje
2022-2026 izvoljeni naslednji poslanci

Poslanec

GAŠPERŠIČ LUKA

Poslanka

DOVŽAN ALENKA

Poslanec

JEKOVEC IZIDOR

Poslanec

JELOVČAN MIHAEL

Poslanec

LAVTIŽAR FRANCI

Poslanec

MIHALIĆ GREGA

Poslanec

SMOLEJ JANEZ

Poslanec

RAKOVIĆ ROK

Poslanka

ŠTERK JOŽICA

Poslanec

VALJAVEC SAŠO

Poslanka in predsednica OOZ Jesenice

ZUPAN HENRIKA

UPRAVNI ODBOR

Član

JEKOVEC IZIDOR

Član

JELOVČAN MIHAEL

Član

LAVTIŽAR FRANCI

Članica

ŠTERK JOŽICA

Predsednica UO OOZ Jesenice in članica

ZUPAN HENRIKA

NADZORNI ODBOR

V nadzorni odbor OOZ Jesenice so bili za mandatno
obdobje 2022-2026  izvoljeni naslednji člani

Član

DOLINAR DUŠAN

Članica

JEREB NATAŠA

Članica

ERJAVEC TEREZIJA

Imate vprašanje?

Stopite v stik z nami, z veseljem vam bomo pomagali