Javna pooblastila

Skladno z določbami obrtnega zakona in podzakonskimi akti, zakonom o prevozih v cestnem prometu in podzakonskimi akti ter zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju, na področji izvajanja javnih pooblastil se izvajajo naslednji postopki:


  •  izdaja, sprememba in prenehanje obrtnih dovoljenj,
  •  vodenje obrtnega registra,
  • izdajanje izpiskov iz obrtnega registra, potrdil in mnenj (npr. Evropsko potrdilo),
  • sprejemanje vloge za pridobitev in obnove licence za opravljanje cestnega prometa za samostojne podjetnike,
  • nudenje pomoči pri pridobitvi raznih dovoljenj in podobno.

Imate vprašanje?

Stopite v stik z nami, z veseljem vam bomo pomagali