Vodstvo in organi zbornice

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

PREDSEDNICA

ZUPAN HENRIKA

SKUPŠČINA

V skupščino OOZ Jesenice so bili za mandatno obdobje
2018-2022 izvoljeni naslednji  poslanci

Poslanec

GAŠPERŠIČ LUKA

Poslanka

DOVŽAN ALENKA

Poslanec

JEKOVEC IZIDOR

Poslanec

JELOVČAN MIHAEL

Poslanec

LAVTIŽAR FRANCI

Poslanec

MIHALIĆ GREGA

Poslanec

NARIĆ SIMO

Poslanec

RAKOVIĆ ENES

Poslanka

ŠTERK JOŽICA

Poslanec

ZIMA NIKI

Poslanka in predsednica OOZ Jesenice

ZUPAN HENRIKA

UPRAVNI ODBOR

Član

JEKOVEC IZIDOR

Član

JELOVČAN MIHAEL

Član

LAVTIŽAR FRANCI

Član

ZIMA NIKI

Predsednica UO OOZ Jesenice in članica

ZUPAN HENRIKA

NADZORNI ODBOR

V nadzorni odbor OOZ Jesenice so bili za mandatno
obdobje 2018-2022  izvoljeni naslednji člani

Član

DOLINAR DUŠAN

Članica

JEREB NATAŠA

Članica

PERKOLIČ RAILIČ STELLA

Imate vprašanje?

Stopite v stik z nami, z veseljem vam bomo pomagali